Utställningsschema


2013


Liljevalchs
13 april – 2 juni

Värmlands Museum
6 juni – 4 augusti

House of Culture, Dar es Salaam
4 dec - 4 jan

2014


Världskulturmuseet i Göteborg
17 januari – 31 augusti

KIST, Kigali, Rwanda
12 februari

National Gallery, Harare, Zimbabwe
10 mars

Sundsvalls Museum
15 mars – 6 april

Lokomotiv Bollnäs
16 april – 31 maj

Hallands konstmuseum
15 juni – 28 september


Seminarium och Workshops


Torsdag 18 April


Frukostseminarium
Så formas vår bild av afrikanska länder

Afrika har det senaste decenniet genomgått stora förändringar. Fler går i skola, har tillgång till rent vatten och kreativa entreprenörer bildar en växande medelklass i de allt större städerna där internationella företag ser tillväxtzoner och utvecklingsmöjligheter. Hur följer rapporteringen med i utvecklingen? Vad sägs, av vem, och hur när det gäller de afrikanska samhällena och utveckling? Vad blir vi serverade med för bilder? TNS Sifo har på uppdrag av Sida analyserat hur vår bild av Afrika formas av massmedier, insamlingskampanjer och från skolans läromedel. Välkomna att lyssna på presentation av undersökningen och en diskussion med företrädare för medier, insamlingsorganisationer och läromedelsförlag om om att hänga med och förändra sin inställning när världens näst största kontinent förändras.

Tid: 08:30-11:00
Arrangör: Sida
Plats: Liljevalchs konsthall, Sal 1
OSA: www.sida.se/developmenttalks


Kvällsseminarium
Afrika – framtidens kontinent med Erica Bjerström

Trots att Afrika lyfter ekonomiskt och demokratin utvecklas så domineras mediarapporteringen av krig och konflikter. Utvecklingen utmanar också de bilder bistånd-och frivilligorganisationer traditionellt förmedlar från Afrika. Varför är det så svårt att omfatta det nya Afrika som växer fram?

”Vi i media har en lika stor skyldighet att skildra det som sker nu, som av många beskrivs som ett ekonomiskt mirakel. Flera miljoner afrikaner tillhör en välmående medelklass som lever ungefär som en svensk. Och afrikanerna själva är oerhört trötta på medias ensidiga rapportering som om Afrika bara består av offer” Erika Bjerström – Journalist och utrikeskorrespondent

Tid: 19:00-20:30
Arrangör: Afrikagrupperna
Plats: Liljevalchs konsthall, Sal 1
OSA: anmalan@afrikagrupperna.se


Torsdag 25 April


Kvällsseminarium
Kidsen från Pikine med Jason Diakité

Jason Diakité, känd under artistnamnet Timbuktu är en av Sveriges mest framgångsrika artister. Genom det hjälper han andra på en mängd kreativa sätt. Det handlar både om att stödja rapartister i Senegal och om att hjälpa Sverige att sluta porträttera svarta människor stereotypt. Jason Diakité har de senaste åren rest runt i flera länder i Afrika och effektivt kunnat sätta orter, språk och kulturer på kartan för en ny publik genom sina musikframgångar.

“Den ultimata drömmen är att det en dag blir kidsen från Pikine som reser till Norge, gör workshops och delar med sig av sina musikaliska erfarenheter. Då kan de få bli filmade när de sitter bredvid något stackars norskt barn som inte vet hur man rappar eller spelar trummor.” Jason “Timbuktu” Diakité

Tid: 19:00-20:30
Arrangör: Afrikagrupperna
Plats: Liljevalchs konsthall, Skulpturhallen
OSA: anmalan@afrikagrupperna.se


Onsdag 8 Maj


Kvällsseminarium
Hur formas vår bild av Afrika? med Josette Bushell-Mingo

En ljuv och provokativ reflektion över vad som hindrar Sverige från att utveckla diversiteten och demokratin. Josette Bushell-Mingo är konstnärlig ledare för Riksteaterns tyst teater och ensemblechef för Riksteatern. Ordförande for CinemaAfrica, och medlem i styrelsen för Svenska Filminstitutet. Nyligen vald till ordförande för Tryck – en afrosvensk förening med syfte att stärka, ta plats och skriva om det konstnärliga utrymmet för svarta artister i Sverige.

“Kulturlivet återspeglar inte mångfalden inom konsten, kulturen eller publiken i dagens Sverige. Vi har den demokratiska rätten att ändra detta. Nu. Scenkonst är ett av de mest kraftfulla verktyg vi har för att förändra en människa, en stad, en nation. Den är ratificerad av FN, och är erkänd som livskraftig industri. Kultur och konst har dokumenterat positiv effekt på människor. Så varför har vi kört fast? Är det vår historia, rädsla, makt, klass – låt oss ikväll förändra vår framtid.” Josette Bushell-Mingo Josette talar engelska, svenska och svenskt teckenspråk. Föredraget hålls på engelska, men frågor på svenska är välkomna. Josette Bushell-Mingo är född i Storbritannien.

Tid: 19:00-20:30
Arrangör: Afrikagrupperna
Plats: Liljevalchs konsthall, Sal 1
OSA: anmalan@afrikagrupperna.se


Onsdag 15 Maj


Kvällsseminarium
Sveriges starka band till Afrika med Sten Rylander

Sten Rylander har lång och gedigen erfarenhet av Afrika från sina tjänster för Utrikesdepartementet och Sida. Rylander har arbetat för Sida i Botswana och Lesotho och svensk ambassadör i Angola, Namibia, Tanzania och Zimbabwe. Han har även varit Afrikachef på Sida och dialogambassadör på UD för Afrika, samt medlat för EUs räkning i Sudan/Darfur. Rylander har nyss utkommit med en biografi om Nelson Mandela, och har medverkat i en serie Tankar för Dagen i Sveriges Radio P1.

Sten talar om Sveriges relation till Afrika och hur den förändras under hans tid som diplomat. Följer den utvecklingen i länderna eller har den en annan logik?

“Vi har starka historiska band med Afrika, inte minst arvet efter stödet till befrielsekampen i södra Afrika, som gör att vi borde engagera oss mycket mer aktivt i Afrika. Men relationen får inte bara bygga på bistånd och hjälp utan på ömsesidighet och ekonomiskt samarbete.” Sten Rylander.

Tid: 19:00-20:30
Arrangör: Afrikagrupperna
Plats: Liljevalchs konsthall, Sal 1
OSA: anmalan@afrikagrupperna.se


Måndag 20 Maj


Kvällsseminarium
Zambia: ett fattigt land rikt på naturresurser med Suzanne Matale

Suzanne Matale, metodistpastor och generalsekreterare för Zambias kristna råd, har länge varit engagerad i samhällsdebatten i Zambia. Nu är hon på besök i Sverige bland annat för att lyfta frågan om hur landets naturresurser kan komma befolkningen till del. Vad har företagen för ansvar när det gäller utvecklingen i Zambia? Och vad vi i Sverige kan göra för att påverka situationen?

Efter seminariet (ca 45-60 min) ingår en visning av utställningen.

Tid: 18:00-19:30
Arrangör: Diakonia
Plats: Liljevalchs konsthall, Sal 1
OSA: viktoria.myren@diakonia.se


Tisdag 21 Maj


Frukostseminarium
Nya tekniker för en ny kontinent

Den rekordsnabba spridningen av informationsteknik, som exempelvis internet och mobiltelefoner, i Afrika har på kort tid förändrat vardagen för miljontals människor. Utvecklingen är särskilt intressant för utsatta grupper, såsom för flickor och kvinnor. Jonathan Lundqvist från Plan berättar om den nya, uppkopplade kontinenten, om hur det förändrar förutsättningarna för bistånd och för människor att skaffa sig möjlighet att leva ett värdigt liv.

Tid: 08:30-11:00
Arrangör: Plan international
Plats: Liljevalchs konsthall, Sal 1
OSA: info@plansverige.org


Torsdag 23 Maj


Frukostseminarium
Hur ska världens städer ge mer än vad de tar? med Lars Reuterswärd

Lars Reuterswärd, director Mistra Urban Futures, tidigare director på UN Habitat´s Global Division reflekterar över städers utmaningar, trender inom hållbar stadsutveckling och hur vi ska få världens städer att ge mer än vad de tar.

Doktorander från HDK – Högskolan för design och konsthantverk berättar om ett kenyanskt Mistra Urban Futures projekt som vänder växande problem med vattenhyacinter I Victoriasjön till en fantastisk möjlighet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Tid: 08:30-11:00
Arrangör: Mistra Urban Futures
Plats: Liljevalchs konsthall, Sal 1
OSA: www.mistraurbanfutures.se